Операції з ЦП

Операції з ЦП

У 2009 році Банк отримав ліцензії, надані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), що дає змогу залучати на обслуговування клієнтів у новому для банку напрямку - роботі з цінними паперами. Крім того, Банк є клієнтом таких депозитаріїв України, як ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів, ВАТ «Національний депозитарій» та депозитарію Національного банку України. На сьогоднішній день банк може запропонувати клієнтам наступні послуги по роботі з цінними паперами:

  • відкриття рахунку у цінних паперах (фізичним та юридичним особам);
  • зберігання цінних паперів на власному рахунку;
  • проведення депозитарних операцій;
  • отримання доходів по цінних паперах, які обліковуються на рахунку в цінних паперах, з подальшим перерахуванням цих доходів на поточні рахунки власників;
  • інформаційне обслуговування власників щодо цінних паперів, які обліковуються на рахунку;
  • купівля-продаж цінних паперів за дорученням і за рахунок клієнта, включаючи купівлю й продаж акцій і боргових цінних паперів (корпоративних, муніципальних і державних облігацій);
  • купівля-продаж векселів за дорученням і за рахунок клієнта;
  • скупка акцій за дорученням і за рахунок клієнта;
  • надає послуги клієнтам по операціям та зберіганню державних облігацій.
  • проведення інших операцій, які віднесені законодавством до депозитарної діяльності або до діяльності торговця цінними паперами;

Крім того, банк надає послуги з надання гарантій та авалювання векселів.

Розгляд справи при наданні гарантій здійснюється в коротші строки по відношенню до інших банків, що надає можливість, при позитивному розгляді справи, оперативно надавати гарантії на вигідних для клієнтів умовах. Головними критеріями при наданні гарантій є ліквідна застава, платоспроможність клієнта, ділова репутація.

Авалювання векселів як і надання гарантій, здійснюється оперативно та на взаємовигідних умовах.

Також в цьому році відділ планує запропонувати новий продукт для залучення коштів через цінні папери. Для цього Банк емітує ощадні (депозитні) сертифікати на пред’явника. Ощадний сертифікат на пред’явника має властивості депозиту і цінного паперу високого ступеню захисту та ліквідності. Він має деякі переваги перед звичайним депозитним вкладом, а саме: незмінну відсоткову ставку, ощадний сертифікат можна продати на вторинному ринку, взяти кредит під його заставу або подарувати.

Тарифи на послуги депозитарної діяльності зберігача цінних паперів АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Тарифи на послуги депозитарної діяльності зберігача цінних паперів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» з облуговування ОВДП:

Тарифи на послуги депозитарної діяльності зберігача цінних паперів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» для емітентів:

© АТ «КОМІНВЕСТБАНК», 2019. Всі права застережені.
Designed by DXLab