Банківські гарантії

Банківська Гарантія - це спосіб забезпечення виконання зобов'язань, відповідно до якого банк-гарант бере на себе грошове зобов'язання перед бенефіціаром (особа, на користь якої надається гарантія/контргарантія) сплатити кошти в разі настання гарантійного випадку.

Для клієнтів Банку - оформлення банківських гарантій здійснюється вигідно та оперативно.

 

В залежності від потреб клієнта, ми надаємо банківські гарантії для:

 1. забезпечення тендерних пропозицій учасників торгів (тендерні гарантії);
 2. забезпечення виконання умов договору;
 3. забезпечення виконання умов договору тур операторів (тур агентств та тур операторів).

 

Перелік документів, необхідних для розгляду питання про надання банківської гарантії1:

1. Заява про надання гарантії. ( Додаток 1, Додаток 2)

2. Анкета Клієнта. (Додаток 3)

3. Інші документи на запит Банку або в залежності від виду забезпечення за банківською гарантією.

4. Документи, що посвідчують статус юридичної особи-принципала:

  • копії належним чином зареєстрованого установчого документу (статуту, засновницького договору, установчого акта, положення) або опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору.
  • копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містять відомості про юридичну особу.
  • картки зразків підписів і відбитків печатки (2шт.);
  • протокол зборів Засновників (Учасників) про створення юридичної особи та обрання директора;
  • наказ про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, контракт із директором (у випадку, якщо передбачено в Статуті) (копії засвідчені керівником підприємства та відбитком печатки);
  • ксерокопії паспорту (або документу, що його замінює) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру посадових осіб, завірені підписами власників документів. Для нерезидентів – копію посвідки на тимчасове/постійне проживання в Україні, дозвіл на працевлаштування.
Документи, вказані в цьому пункті не подаються юридичними особами, які є клієнтами Банку (відкрили в Банку поточний (розподільчий) рахунок і в юридичній справі яких зазначені документи є в наявності, крім виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

5. Дозвільні документи - рішення (дозволи, згода тощо) уповноважених органів/посадових осіб  або власників юридичних осіб, відповідно до установчих документів принципала (іпотекодавця),  на:

 • отримання гарантії, 
 • передачу майна в іпотеку (заставу).
  (передача в іпотеку майна, що є об‘єктом права державної чи комунальної власності, здійснюється після отримання згоди органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, до сфери господарського відання якого належить відповідне державне чи комунальне підприємство),
 • призначення осіб, уповноважених укладати договори про надання гарантій, іпотеки (застави),
 • засвідченої нотаріально письмової згоди співвласників, у разі передачі в іпотеку (заставу) майна, що є об‘єктом спільної власності;

6. Фінансові та звітні документи:

 • баланс Клієнта (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2) – на річну дату та на останні 3 квартальні дати (для підприємств, які існують менше 1 року, фінансові та звітні документи надаються за час фактичного функціонування);
 • розшифровки дебіторів та кредиторів (в т.ч. по вексельних зобов’язаннях виданих і одержаних) – в розрізі основних контрагентів, сума по кожному з яких складає більше 10% від суми відповідної заборгованості на останню звітну дату.
 • розшифровка основних засобів;
 • копія декларації про прибуток підприємства на останню звітну дату (при можливості – з відміткою податкової інспекції);
 • довідки з інших банків про розміри заборгованості за кредитом та процентами, її характер та строки погашення за договором кредиту та оборотами по розрахунковому рахунку за останні 6-ть місяців.

7. Комерційні документи:

 • техніко-економічне обгрунтування господарської операції, для якої необхідна банківська гарантія (при довгострокових гарантіях – бізнес-план розвитку підприємства, при тендерних гарантіях – тендерна документація);
 • засвідчена Принципалом копія договору (тендерна документація тощо), яким передбачена необхідність надання банківської гарантії;.
 • копії відповідних ліцензій або патентів, якщо діяльність підлягає ліцензуванню або патентуванню.

8. Документи по забезпеченню гарантії, надаються відповідно до вимог Регламенту по роботі з заставним майном АТ „КОМІНВЕСТБАНК”:

 • копії документів про вартісну оцінку предмета застави (висновок/акт незалежного експерта про експертну оцінку, тощо), відповідно до;
 • копії правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності заставодавця на запропоноване в заставу майно;
 • письмова згода власників (засновників, акціонерів) або протокол рішення вищого органу управління на передачу майна в іпотеку/заставу, (якщо це передбачено статутними документами заставодавця);
 • державний акт про право постійного або тимчасового користування земельною ділянкою;
 • для об’єктів нерухомості – довідка Бюро технічної інвентаризації, довідка (форма 3) із експлуатаційної організації (ЖЕО, ЖЕК) про осіб, які прописані в квартирі, яка передається у заставу.
 • витяги з Державного реєстру іпотек про відсутність/наявність обтяження нерухомого майна іпотекою та/або витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про відсутність обтяження рухомого майна заставою.

1 По Клієнтах, що обслуговуються в АТ “КОМІНВЕСТБАНК” засновницькі документи зберігаються в юридичній справі і в обов'язковому порядку аналізуються юридичним відділом при розгляді заявки на гарантію. По не клієнтах Банку, надані ними копії засновницьких документів зберігаються в гарантійній справі в розділі 1.

 

Вартість надання гарантій:

 1. тендерні гарантії – 3% (мін. 1000,00 грн.);
 2. туристичні гарантії – 2-3%;
 3. забезпечення виконання умов договору – 3-5% (мін. 1 400,00 грн.);
 4. за збір та оформлення пакету документів для надання банківської гарантії - 150,00 грн.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати звернувшись до найближчого регіонального Відділення або в Головний офіс Банку у Відділ торговця фінансовими інструментами за тел/факс.: (0312) 61 98 30 (вартість дзвінка - згідно тарифів Вашого оператора)

Зроблено з в GlobalQuickWeb