Кредитування

Кредитування – основний інструмент фінансування розвитку бізнесу.

Пріоритетними напрямками кредитування Банку є надання кредитів суб’єктам господарської діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці). Перевагами кредитної політики АТ «КОМІНВЕСТБАНК» є:

 • індивідуальний підхід до потреб бізнесу суб´єктів господарської діяльності;
 • оперативність у прийнятті рішень щодо кредитування;
 • наявність стабільного кредитного потенціалу;
 • прозора тарифна політика у сфері кредитування;
 • зниження кредитного ризику через всебічний та ретельний аналіз кредитоспроможності позичальника;
 • наявність чіткого контролю на усіх етапах кредитування від видачі до повного погашення зобов’язання.

Кредит – банківський продукт для клієнтів з активним бізнесом, стабільний розвиток якого залежить від максимального залучення оборотних коштів у господарській діяльності. Кредитування здійснюється як на підставі укладення індивідуальних кредитних договорів так і шляхом укладення довгострокових генеральних угод. Залежно від операційних циклів і виробничих потреб підприємств АТ «КОМІНВЕСТБАНК» здійснює кредитування у формі:

 • овердрафту – короткостроковий кредит, при якому здійснюється оплата платіжних документів Клієнта з поточного рахунку понад фактичний залишок коштів на ньому в межах встановленого ліміту.
 • кредиту – коротко/довгострокове кредитування суб’єктів господарської діяльності, яке передбачає фінансування господарських потреб однією сумою, або видачі траншів у рамках встановленого ліміту. В процесі погашення траншу, виданого в рамках ліміту, або його частини відновлення встановленого ліміту кредиту не здійснюється.
 • відновлювальної кредитної лінії – коротко/довгострокове кредитування, що надає можливість клієнту упродовж дії договору неодноразово отримувати та погашати суму кредиту в межах установленого ліміту;
 • фінансового лізингу – передбачає фінансову оренду основних фондів (нерухомість, обладнання, транспорт та ін.) строком від 12 місяців, із правом їх викупу в кінці терміну;

Кредит надається за умови надання клієнтом відповідного пакету документів, забезпечення виконання зобов’язань, підтвердження достатнього фінансового стану клієнта можливості здійснення фінансування відповідно до чинного законодавства України, за умови укладення кредитного договору.

За видами забезпечення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» поділяє кредитні операції:

 • під заставу депозитного вкладу – кредит під заставу майнових прав на кошти на депозитному рахунку та/або рахунку покриття в сумі не більше 90% суми депозитних коштів на строк менший, ніж термін дії договору депозитного вкладу;
 • під заставу рухомого майна – заставою виступає устаткування, спецтехніка, комерційні та /або легкові транспортні засоби і т.п., обсяг кредитування встановлюється в сумі 50% вартості заставного майна згідно експертної оцінки;
 • під забезпечення товарів – якщо в якості застави виступають товари в обороті, обсяг кредитування встановлюється в сумі 40% вартості заставного майна згідно експертної оцінки, кредитування проводиться на строк до 12 місяців;
 • під заставу нерухомого майна – якщо в якості застави виступає нерухомість житлового та нежитлового призначення, земельні ділянки, майнові комплекси, обсяг кредитування встановлюється в сумі 50% і більше відсотків вартості заставного майна згідно експертної оцінки;
 • інші види застави/забезпечення – якщо в якості застави/забезпечення виступають земельні ділянки, біологічні активи та інші, обсяг кредитування встановлюється в сумі 35% і більше відсотків вартості заставного майна згідно експертної оцінки;
 • бланкові – із оформленням договору поруки, без надання застави, сума кредитування визначається в залежності від фінансового стану позичальника за рішенням кредитного комітету;

Програми кредитування суб'єктів господарської дільності 

Детальні умови кредитування, відсоткова ставка, комісійні розглядаються в індивідуальному порядку та встановлюються Кредитним комітетом Банку (в межах затверджених відсоткових ставок та в залежності від строку кредитування та отриманого забезпечення). Зміна умов договору та процентної ставки за діючими договорами здійснюється за рішенням кредитного комітету шляхом укладення додаткової угоди до договору.

Інформація про пов’язаних з банком осіб, що прострочили виконання зобов’язань станом на 01.06.2024 р.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати звернувшись до найближчого регіонального Відділення або в Головний офіс Банку у відділ кредитного адміністрування за тел.: (0312) 61 98 09 (вартість дзвінка - згідно тарифів Вашого оператора)

Зроблено з в GlobalQuickWeb