Deposits

АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - надійний банк для збереження ваших заощаджень.

Вкладні (депозитні) рахунки в національній та іноземній валютах відкриваються фізичним особам на підставі укладеного Банком з цією фізичною особою договору банківського вкладу.

 

Зручний

% річних
ТермінГривняUSDEUR
45 день 10.00% 1.25% 1.25%
 • проценти сплачуються щомісячно;
 • додаткові внески не допускаються;
 • дострокове розірвання договору не допускається;
 ГривняUSDEUR
мінімальна сума вкладу 5000 500 500

Істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту) «Зручний»

 

Попередження про можливі наслідки:

 • Прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.
 • Договором не передбачена можливість дострокового розірвання за ініціативою вкладника.
 • У разі несвоєчасного звернення вкладника в банк щодо повернення грошових коштів, залучених за договором на розміщення банківського вкладу (депозиту), для клієнта відсутні будь-які наслідки. Строкові вклади (депозити) повертаються клієнту автоматично в дату закінчення строку вкладу (депозиту) шляхом переказу коштів на поточний рахунок клієнта вказаний в договорі.
 • За невиконання умов договору про надання відповідної банківської послуги Клієнт несе відповідальність передбачену чинним законодавством України та відповідним договором. Клієнт може ознайомитися з проектом відповідного договору на сайті Банку ( в розділі «Депозити»)
 • Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої чи пов`язаної з ним особи як обов`язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
 • Банк не має права вносити зміни в договори укладені з клієнтами в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 • Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою каналів дистанційного електронного обслуговування.
 • Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

 

Для вкладів "Стандартний", "Прибутковий", "Стабільний" та "Звичайний" діють бонусні програми:

1. Програма бонусних ставок:

 • якщо сума вкладу (по одному договору) більше 300 тис. грн., 10 тис. доларів/євро - річна ставка збільшується на + 0,15%;
 • якщо сума вкладу (по одному договору) більше 600 тис.грн., 20 тис. доларів/євро - річна ставка збільшується на +0,25%;
 • якщо сума вкладу (по одному договору) більше 1 млн.грн., 30 тис. доларів/євро - річна ставка збільшується на +0,35%;

Документи, необхідні для відкриття вкладного (депозитного) рахунку:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Переваги депозитів від АТ «КОМІНВЕСТБАНК»:

Завантажити діючі умови вкладів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» для фізичних осіб у форматі PDF

З 01.01.2016 р. застосовується ставка податку у розмірі 18% та Військовий збір у розмірі 1,5% до доходів у вигляді:

 • процентів, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банківського рахунку;
 • процентного або дисконтного доходу за ощадними (депозитними сертифікатами).

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ АТ «КОМІНВЕСТБАНК», 04.01.2016 (PDF)

Договір банківського вкладу (Зручний)

Договір банківського вкладу (Стабільний)

Договір банківського вкладу (Стандартний)

Договір банківського вкладу (Прибутковий)

Договір банківського вкладу (Звичайний)

Договір банківського вкладу (Особливий)

Розрахувати дохід за депозитом та порівняти вклади Вам допоможе КАЛЬКУЛЯТОР ДЕПОЗИТІВ.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати звернувшись до найближчого регіонального Відділення або в Головний офіс Банку у відділ адміністрування та контролю операцій фізичних осіб​ за тел.: (0312) 61 98 14 (вартість дзвінка - згідно тарифів Вашого оператора)

Зроблено з в GlobalQuickWeb