Корпоративне управління

Корпоративне управління

 

АТ «КОМІНВЕСТБАНК» здійснює корпоративне управління відповідно до діючого законодавства України.

 

Структура корпоративного управління АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

 • Наглядова Рада

  Комітет з управління активами банку та їх реалізації Наглядової Ради

 • Правління банку

  Комітет по управлінню активами та пасивами

  Тарифний комітет

  Кредитний комітет

  Комітет з управління операційними ризиками

  Комітет з управління інформаційною безпекою

  Комітет з управління непрацюючими активами

  Комітет з проблемних питань, які виникають під час виконання вимог чинного законодавства з питань фінансового моніторингу

  Бюджетна комісія

 • Органами контролю Банку є:

  Відділ внутрішнього аудиту Банку, який підпорядковується Наглядовій Раді та звітує перед нею, є органом оперативного контролю Наглядової Ради Банку.

  Відділ банківських ризиків

  Відділ внутрішнього контролю та комплаєнсу

Положення про комітет з управління активами банку та їх реалізації АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Кодекс корпоративного управління АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Положення про відділ внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Кодекс корпоративної етики АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Матриця оцінки колективної придатності кандидатів у члени Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Звіт Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2018 рік. (26.04.2019 р.)

Звіт Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2019 рік. 

Інформація-оголошення конкурсного відбору на посаду Незалежного члена Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (з викладенням усіх визначених законодавством України вимог до даної посади)

Огляд правил та процедур з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та ідентифікації і вивчення клієнтів

Версія для друку