Важлива інформація для клієнтів

Інформація стосовно передачі відомостей про позичальників до Кредитного реєстру НБУ

15.05.2019

Шановні Клієнти!

Повідомляємо Вас про те, що відповідно до Закону України від 6 лютого 2018 року № 2277-VІІІ "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків" (далі Закон)  АТ «КОМІНВЕСТБАНК» подає інформацію стосовно боржників до Кредитного реєстру Національного банку України у порядку, визначеному НБУ.

Згідно закону, до таких клієнтів належать особи, сума заборгованості яких за основною сумою та відсотками дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ.  Інформація надається НБУ без необхідності отримання на це згоди боржника.

Інформація, що передається до Кредитного реєстру, включає наступні дані:

1) відомості, що ідентифікують боржника;

2) інформація про умови кредитної операції та виконання зобов’язань за кредитною операцією;

3) інформація про належність боржника до пов’язаних з банком осіб;

4) інформація про забезпечення виконання зобов’язань за кредитною операцією, у тому числі порукою (дата укладення договору про забезпечення виконання зобов’язання; вид забезпечення);

5) інша інформація про боржника - юридичну особу, яка передбачена Законом.

Боржник та інші особи, інформація про яких міститься у Кредитному реєстрі, мають право доступу до таких даних про себе та щодо запитів на отримання таких даних стосовно них у порядку, визначеному законодавством. НБУ зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання заяви заявника безкоштовно надати йому інформацію з Кредитного реєстру або повідомити про відсутність у Кредитному реєстрі інформації стосовно нього у визначеному нормативно-правовими актами НБУ порядку. У разі незгоди з інформацією, що міститься стосовно нього у Кредитному реєстрі, заявник має право звернутися до НБУ із заявою відповідно до норм даного Закону.

З повним текстом Закону можна ознайомитися за посиланням: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2277-19

Постанова Правління НБУ №50 від 04.05.2018 «Про затвердження Положення про Кредитний реєстр Національного банку України»: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0050500-18

При виникненні додаткових питань, Ви можете надіслати відповідне звернення на юридичну адресу Банку.

Версія для друку