Корпоративне управління

АТ «КОМІНВЕСТБАНК» здійснює корпоративне управління відповідно до діючого законодавства України.

Структура корпоративного управління АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

 • Наглядова Рада
 • Правління банку

  - Кредитний комітет;

  - Тарифний комітет;

  - Комітет з управління активами і пасивами;

  - Комітет з управління операційними ризиками та інформаційною безпекою;

  - Комітет з управління непрацюючими активами;

  - Комітет з питань фінансового моніторингу;

  - Бюджетний комітет.

 • Органами контролю Банку є:

  - Відділ внутрішнього аудиту Банку, який підпорядковується Наглядовій Раді та звітує перед нею, є органом оперативного контролю Наглядової Ради Банку;

  - Відділ банківських ризиків;

  Відділ внутрішнього контролю та комплаєнсу.


Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» 2022

Положення про відділ внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Кодекс корпоративної етики АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Матриця оцінки колективної придатності кандидатів у члени Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

 

 

Зроблено з в GlobalQuickWeb